Call Us:+1-888-888-888

หาดทรายรีสวี

Home  /  travel news  /  หาดทรายรีสวี

2.Dec, 2017 Comments Off on หาดทรายรีสวี travel news

หาดทรายรีสวี

ที่นี่เป็นหาดทรายที่สวยงามแห่งหนึ่งของอำเภอสวี มีลักษณะเป็นชายหาดขนาดใหญ่ที่ทอดตัวขนานไปกับทิวมะพร้าว ซึ่งยืนต้นเรียงรายเป็นแนวยาว มีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อน พร้อมกับชมวิถีชีวิตชาวประมงอันเรียบง่ายที่อยู่ไม่ไกลกันนัก นอกจากนี้บริเวณหาดยังมีบ้านพักให้บริการ
เดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 สายชุมพร-สวี เลี้ยวเข้าผ่านอำเภอสวี จากน้นเข้าถนนสาย 4003 สวี-บ่อคา ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามถนนบางเกร็ง-อ่าวมะนาวอีกประมาณ 7 กิโลเเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand


Comments are closed.