Call Us:+1-888-888-888

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สีลม

Home  /  travel news  /  พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สีลม

9.Aug, 2017 Comments Off on พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สีลม travel news

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สีลม

อยากรู้มานานละว่าเพชรที่ซื้อมาของแท้หรือของเทียม แต่จะทำรู้ได้ยังไง มาที่นี่รับรองมีคำตอบ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นสถานที่จัดแสดงอัญมณีและเครื่องประดับมากมายนานาชนิด พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น นิทรรศการหมุนเวียน ที่มีการจัดแสดงทั้งอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ได้รับบริจาคจากเอกชน โลหะมีค่าสำหรับทำเครื่องประดับ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทำเครื่องประดับ และยังมีการขอยืมชิ้นงานจากบริษัทจิวเวลลี่ต่างๆ มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจัดแสดง

อีกส่วนคือ นิทรรศการแบบถาวร ซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงประวัติความเป็นมาของอัญมณีและเครื่องประดับ การแสดงแบบจำลองเหมืองอัญมณี รวมไปถึงขั้นตอนการผลิต เช่น การคัดขนาด การตัดแบ่ง การเจียระไน และขัดเงาอัญมณี ถือเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่สำคัญสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณี เสริมสร้างความรู้ กระตุ้นเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าของอัญมณี อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมพลอยสีและเครื่องประดับของโลก ตลอดจนสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่นักออกแบบเครื่องประดับ และอนุรักษ์ตัวอย่างอัญมณีไว้ให้สำหรับคนรุ่นหลัง
ที่ตั้ง อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะโปรดแจ้งล่วงหน้าโทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 312
/ขอบคุณ ททท


Comments are closed.