Call Us:+1-888-888-888

ประกาศ 15 อำเภอ นครศรีฯ เป็นเขตภัยพิบัติ

Home  /  health news  /  ประกาศ 15 อำเภอ นครศรีฯ เป็นเขตภัยพิบัติ

2.Dec, 2017 Comments Off on ประกาศ 15 อำเภอ นครศรีฯ เป็นเขตภัยพิบัติ health news

ประกาศ 15 อำเภอ นครศรีฯ เป็นเขตภัยพิบัติ

ชลประทาน-เทศบาลนครศรีธรรมราช เร่งสูบน้ำระบาย ล่าสุด ประกาศ 15 อำเภอ เป็นเขตภัยพิบัติ 23,371 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองเฝ้าระวังดูแลบุตรหลาน รวมทั้งผู้สูงอายุ เรื่องโรคภัยต่างๆ ถนนพัฒนาการคูขวา ตั้งแต่สามแยกประตูลอด ไปจนถึงสี่แยกคูขวาง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมทั้งตามตรอกซอกซอยริมถนนดังกล่าว

มีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทาง ในซอยบางจุดสูงประมาณ 1.5 เมตร โดยรถที่แล่นผ่านไปมาไม่สะดวก ซึ่งระดับน้ำยังคงสูงขึ้น โดยทางกรมชลประทานและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ตั้งเครื่องสูบน้ำตามลำคลองหลักตลอด 24 ชม.เพื่อเร่งทำการระบายน้ำไม่ให้มีระดับสูงไปกว่านี้ ขณะที่โรงเรียนต่างๆ ปิดการเรียนการสอนในระยะนี้ นอกจากพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล้ว ในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 23 อำเภอ มีน้ำท่วมสูง ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทางจังหวัดได้สั่งการให้นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบเร่งออกสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น และเฝ้าระวังภัยที่มาจากน้ำท่วม รวมทั้งให้ดูแลบุตรหลานและคนชราในครอบครัวของตนเองให้ปลอดภัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth


Comments are closed.